menu
Terminologija digitalnog marketinga za 2019. godinu
×

Bounce - posjeta web sajtu pri kojoj posjetilac napušta sajt, a da prethodno nije uradio nikakvu interakciju na istom, ostim što je pogledao stranicu kojoj je pristupio.

Bounce rate – procenat posjetilaca web sajta koji isti odmah napuštaju bez klikanja ili bilo kakve interakcije sa drugim segmentima sajta.

Brand Awarness – nivo ili stepen prema kome potencijalni potrošač može identifikovati određeni proizvod ili uslugu. Povećan Brand awareness je jedan od dva najbitnija cilja u digitalnom marketing  (drugi je Conversion bilo kog tipa).

Converions – izvršenje zadatog cilja, kao što je pretvaranje Prospecta-a u Lead ili Lead-a u Paying customer.

Lead – potencijalni potrošač u prodajnom lijevku koji je komunicirao sa poslovanjem obično preko kontakt forme.

Prospect kvalifikovana i zainteresovana osoba koja je putem dvosmerne interakcije pokazala da se priprema za donošenje odluke o kupovini.

Lead Generation – proces privlačenja i konvertovanja Prospect-a u Lead-ove nakon što su konvertovani iz Visitor-a, a prije procesa prodaje prizvoda i usluga.

Brand Compliance – sastoji se od toga da obezbijedi da  izgled Brenda (logo, slogan, oznaka i svi drugi vizuelni elementi) i glas brenda konzistenti na svim medijima.

Byer Persona – polu-fikciona reprezentacija idealnog potrošača bazirana na stvarnim podacima o postojećim potrošačima i istraživanju tržišta, koja uključuje demogradske podatke, šeme ponašanja, motivaciju i ciljeve.

Buyer Journey (Customer Journey, Marketing Funnel, Conversion Path) – sekvenca događaja prije nego što potrošač kupi nešto, uključujući Prospect awarness, Lead conversion, Customer sales i Customer delight.

Call to Action – ključna komponenta u digitalnom marketingu koja šalje poruku tipa “Registruj se danas!” i “Kupi odmah!”, krirana da ubijedi posjetioca sajta da izvrši akciju odmah.

Clich-Through-Rate (CTR) – metrika koja pokazuje koliko ljudi često kliknu na reklamu nako što je vide. Pomaže da se otkrije koliko su poruke u reklamama kvalitetne i relevantnost pretrage. Može se proračunati tako što se podijeli ukupan broj klikova na reklamu sa ukupnim brojem prikaza (koliko je puta reklama pogledana).

Cost-Per-Click (CPC) – novac koji je potrošen za klik na reklamu u Pay-Per-Click (PPC) kampanju. U AdWords platformi, svaka ključna riječ ima procijenjenu cijenu klika, ali cijena varira u reln

Pay-Per-Click (PPC) – model online oglašavanja u kome je oglašavač plaćen za njihove oglase kada se klikne na oglas. PPC model je najčešće povezan sa pretraživačima i oglašavanjem putem društvenih mreža kao što su Google Ads i Facebook oglasi.

Return On Ad Spend (ROAS) – PPC marketinška metoda koja pokazuje dobit u odnosu na količinu novca potrošenu na oglašavanje.

Content Amplification – proces koji pomaže da Content dosegne do značajno šireg auditorija; praksa obuhvata mnoge individualne tehnike, strategije i metode kao što su plaćene reklame na društvenim mrežama ili korištenje korporativnih e-mail listi.

Content Marketing – način reklamiranja proizvoda i usluga kod ciljanog auditorijuma edukativnim ili zabavnim sadržajem.

Contextual Marketing – derektni oblik marketinga, ciljano reklamiranje zasnovano na potencijalnim interesovanjima potrošača.

Mobile Marketing – strategija digitalnog marketinga koja je usmjerena ka dostizanju ciljne publike na pametnim telefonima, tabletima i drugim mobilnim uređajima, preko web sajta, email-a, SMS-a i MMS-a, društvenih mreža i aplikacija.

Omnichannel Marketing – kros-kanalski pristup marketingu koji ima za cilj da obezbijedi jedinstveno iskustvo za kupce.

Search Engine Marketing (SEM) – forma marketinga koja nastoji promovisati web sajtove povećanjem njihove vidljivosti na stranicama rezultata pretrage u pretraživačima (SERP); SEM se ostvaruje primarno kroz plaćeni marketing i SEO,  prilagođavanjem i/ili ponovnim pisanjem sadržaja web sajta kako bi se postigao što bolji rang u rezultatima pretrage.

Remarketing (Retargeting) – tip plaćanog oglasa koji omogućava oglašavačima da prikazuju oglas klijentima koji su posjetili njihovu web stranicu; jednom kada korisnik posjeti web sajt, podaci nazvani „Cookie“ budu smješteni u njegov pretraživač – kada korisnik posjećuje druge sajtove, taj Cookie omogućava remarketing oglasima da se pojave.

Looklike Audience – opcija targetiranja koja postoji na Facebook marketing servisu, kreirana kako bi identifikovala zajedničke osobine među članovima grupa (kao što su Facebook fan stranice).

Machine Leraning – softverski algoritam koji koristi određene skupove podataka i privala programiranjih od strane čovjeka; postaji brži i pametniji dok obavljaju zadatke za koje su kreirani.

Optimization – marketeri se usredsređuju na optimizaciju radije nego na velike izmjene zbog  „Zakona o inkrementalnim poboljšanjima“, koji kaže da mala dodatna poboljšanja i promjene dovode do velikih poboljšanja i pomjena tokom vremena.

Quality Score – Google AdWord-ova ocjena relevantnosti i kvaliteta ključnih riječi koje se koriste u PPC kampanji; u velikoj mjeri određena relevantnošću kopije oglasa, očekivanog CTR-a, kao kvalitetom i relevantnošću Landing page-a

Query – riječ (rečenica) unesena u neki pretraživač od strane korisnika.

Real-Time Engagement – odgovaranje Prospektima, Lead-erima i Klijentima u realnom vremenu, preko društvenih mreža, četova ili live-streaming-a sa događaja.

Referral  - oznaka u Google analitici koja predstavlja posjetu web sajtu koja je došla sa drugog web sajta (nasuprot posjeta koje dolaze npr. sa Google pretrage); kada korisnici kliknu na link koji vodi na eksterni web sajt, kaže se da su oni "referred" do njega.

Organic - saobraćaj na web sajtu koji dolazi od klikanja na neplaćene rezultate u pretragama; raste kako se sajt rangira bolje sa ključnim riječima.

Outbound Link (External link) – bilo koji link na web stranici koji vodi na eksterni web sajt.

Owned Media – bilo koji medij ili oglašavač koji kompanija posjeduje i kontroliše: web sajt(ovi), blog, socijalne mreže su najbolji primjeri.

Paid Media – svaki medij ili oglašavač koji kompanija plaća.

 

Blog
limun.co © 2018 | Sva prava zadrzana